Triple3
Cờ nhanh: 2565 W64D17L25
Cờ chậm: 2561 W1240D956L755)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Crack_Ruoi (2515) Triple3 (2597) 81S
2 draw Crack_Ruoi (2510) Triple3 (2602) 34S
3 draw Crack_Ruoi (2508) Triple3 (2608) 153S
4 lose Triple3 (2644) MartelXO (2578) 106S
5 draw Triple3 (2648) MartelXO (2574) 92S
6 draw Triple3 (2649) Gaigiangho (2617) 50S
7 draw Triple3 (2653) i_p (2575) 39S
8 draw Triple3 (2658) i_p (2570) 84S
9 win Triple3 (2627) Sin_City (2614) 63S
10 draw Triple3 (2627) Sin_City (2614) 57S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Triple3, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames