Trihuynh
Cờ nhanh: 1480 W1D0L2
Cờ chậm: 1559 W7695D1638L7183)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Trihuynh (1574) tranmanh (1591) 26S
2 win Trihuynh (1555) Hunter8486 (1673) 43S
3 win Trihuynh (1535) Hunter8486 (1693) 59S
4 lose Trihuynh (1551) ngocbao2004 (1551) 44S
5 win Trihuynh (1538) Kbljbl (1463) 79S
6 lose Trihuynh (1547) bacbinhhd (1774) 24S
7 lose Trihuynh (1560) dai_nhan2007 (1654) 121S
8 lose Trihuynh (1572) bi414 (1681) 35S
9 win Trihuynh (1555) BmQ (1612) 18S
10 win Trihuynh (1537) BmQ (1630) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Trihuynh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames