TrieuVan3o3
Cờ nhanh: 1484 W0D0L1
Cờ chậm: 2678 W123D79L35)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw ThePunisher (2703) TrieuVan3o3 (2677) 24S
2 draw TrieuVan3o3 (2680) Coolx (2617) 42S
3 win TrieuVan3o3 (2660) chikien668 (2469) 64S
4 win TrieuVan3o3 (2636) linhgaysung (2505) 26S
5 win TrieuVan3o3 (2621) xuongpham (2329) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames