TrieuVan3o3
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2413 W92D27L20)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose AcDieu (2565) TrieuVan3o3 (2437) 45S
2 draw lychihai (2330) TrieuVan3o3 (2443) 28S
3 draw lychihai (2323) TrieuVan3o3 (2450) 30S
4 draw DonPhuong (2596) TrieuVan3o3 (2441) 43S
5 draw DonPhuong (2606) TrieuVan3o3 (2431) 78S
6 draw tumaytq (2608) TrieuVan3o3 (2420) 80S
7 draw CuuVyHo (2519) TrieuVan3o3 (2417) 34S
8 draw TrieuVan3o3 (2414) CuuVyHo (2522) 21S
9 win TrieuVan3o3 (2402) nhattuvisu (2292) 23S
10 win TrieuVan3o3 (2384) TienDanhCo (2451) 16S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TrieuVan3o3, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames