TrietHoang
Cờ nhanh: 2095 W34D0L2
Cờ chậm: 2380 W78D42L27)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TuEchDi_SGon (2325) TrietHoang (2417) 39S
2 win TrietHoang (2396) Giavuc_Qn (2583) 30S
3 win TrietHoang (2363) cheungwcc (2380) 32S
4 draw hoahongden (2303) TrietHoang (2366) 57S
5 draw KeVin__Le (2039) TrietHoang (2384) 55S
6 draw KeVin__Le (2019) TrietHoang (2404) 3S
7 lose Mat_Ket_Noi (2563) TrietHoang (2427) 134S
8 draw TrietHoang (2427) Hoian_DN (2452) 153S
9 draw Tuannhi (2574) TrietHoang (2418) 28S
10 draw Tuannhi (2584) TrietHoang (2408) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TrietHoang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames