Triet0709
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1818 W249D43L202)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cotuonghoc (1847) Triet0709 (1833) 121S
2 win fuongnt (1763) Triet0709 (1819) 34S
3 lose vanson93 (1814) Triet0709 (1835) 15S
4 lose CoTuong08 (1908) Triet0709 (1849) 23S
5 win johnny_ho (1830) Triet0709 (1834) 44S
6 win Smsgading (1852) Triet0709 (1817) 61S
7 lose cjy (1817) Triet0709 (1833) 72S
8 lose Jul21 (1841) Triet0709 (1849) 58S
9 draw Triet0709 (1849) Jul21 (1841) 108S
10 win anle54 (1834) Triet0709 (1833) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Triet0709, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames