Tranbichvan
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1935 W1585D6L1403)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Tranbichvan (1951) TamBoH0 (1923) 37S
2 lose Tranbichvan (1971) Euros (1821) 13S
3 win Tranbichvan (1951) Lotus_white (2085) 2S
4 lose Tranbichvan (1967) Linh_angle (1938) 34S
5 lose BuggySW (1981) Tranbichvan (1983) 9S
6 win Tranbichvan (1967) BuggySW (1997) 36S
7 win Tranbichvan (1946) davidjchen (2120) 24S
8 win Qlaqla (1896) Tranbichvan (1932) 34S
9 win Tranbichvan (1917) Qlaqla (1911) 29S
10 lose Tranbichvan (1932) joiner2020 (1960) 51S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tranbichvan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames