TranThang
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1947 W551D94L500)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win TranThang (1931) tomnguyen246 (1954) 59S
2 win hamvui77 (1879) TranThang (1917) 48S
3 lose luucotuong (1767) TranThang (1938) 32S
4 win AnhHung777 (1770) TranThang (1915) 38S
5 lose Daoht (1948) TranThang (1930) 78S
6 win dangtoanhung (1770) TranThang (1919) 44S
7 lose LoTus_MuiNe (1949) TranThang (1934) 30S
8 lose LoTus_MuiNe (1933) TranThang (1950) 27S
9 win Quang_006879 (1706) TranThang (1941) 20S
10 win TranThang (1930) dungtoko (1770) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TranThang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames