TranLoi1
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2231 W83D28L48)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TranLoi1 (2235) Coolx (2908) 24S
2 lose TranLoi1 (2276) Cotuonglaban (2118) 31S
3 win coSay (2220) TranLoi1 (2246) 3S
4 draw ChetMiNe (2019) TranLoi1 (2259) 36S
5 lose chinhp12 (2523) TranLoi1 (2276) 35S
6 win kimanh12345 (2226) TranLoi1 (2262) 41S
7 lose TranLoi1 (2301) Lam17 (2180) 23S
8 draw TranLoi1 (2306) Xanhreuda (2215) 25S
9 win TranLoi1 (2273) cotuong62 (2297) 24S
10 win tanzhen68 (2328) TranLoi1 (2236) 78S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TranLoi1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames