Tour2019
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2449 W63D42L14)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Quach_Tinh (2486) Tour2019 (2447) 26S
2 draw ThudoChess (2349) Tour2019 (2453) 24S
3 draw ThudoChess (2342) Tour2019 (2460) 46S
4 draw ThudoChess (2335) Tour2019 (2467) 34S
5 lose Tour2019 (2487) MrEnglish (2681) 76S
6 draw Tour2019 (2475) MrEnglish (2693) 39S
7 draw CuuVyHo (2599) Tour2019 (2468) 38S
8 lose Laogiagia (2607) Tour2019 (2493) 103S
9 lose Meechess (2476) Tour2019 (2510) 36S
10 draw Tour2019 (2511) Meechess (2475) 69S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tour2019, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames