Tour2018
Cờ nhanh: 1478 W0D2L9
Cờ chậm: 2527 W93D126L72)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Tour2018 (2556) HaiRau_HR (2594) 59S
2 win Tour2018 (2530) themthit_cho (2433) 30S
3 draw Tour2018 (2525) Asian_killer (2609) 36S
4 win Tour2018 (2489) quynguyen (2566) 54S
5 draw Tour2018 (2481) Asian_killer (2617) 83S
6 lose Tour2018 (2510) HaiRau_HR (2555) 20S
7 win kingof326 (2297) Tour2018 (2490) 34S
8 draw HaiRau_HR (2559) Tour2018 (2486) 48S
9 draw HaiRau_HR (2564) Tour2018 (2481) 50S
10 draw HaiRau_HR (2569) Tour2018 (2476) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tour2018, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames