Tour2018
Cờ nhanh: 1478 W0D2L9
Cờ chậm: 2442 W125D235L101)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Tour2018 (2443) Quach_Tinh (2421) 31S
2 draw Tour2018 (2444) Quach_Tinh (2420) 24S
3 draw HaiRau_HR (2650) Tour2018 (2432) 57S
4 lose Tour2018 (2465) MoonLight (2442) 24S
5 draw Tour2018 (2466) MoonLight (2441) 38S
6 draw Tour2018 (2467) QUAI_KHACH (2445) 32S
7 draw Tuyet_Lanh (2467) Tour2018 (2467) 79S
8 draw Tuyet_Lanh (2467) Tour2018 (2467) 74S
9 draw Tuyet_Lanh (2370) Tour2018 (2473) 44S
10 draw yoyofun (2421) Tour2018 (2476) 68S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tour2018, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames