Totden4321
Cờ nhanh: 1805 W171D4L146
Cờ chậm: 2124 W1757D164L1332)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hn500 (2230) Totden4321 (2137) 32S
2 draw hn500 (2232) Totden4321 (2135) 68S
3 win Totden4321 (2122) coboho (2027) 42S
4 lose coboho (2008) Totden4321 (2141) 36S
5 win Totden4321 (2130) pokemonsterr (1988) 7S
6 win pokemonsterr (2000) Totden4321 (2118) 38S
7 win Totden4321 (2109) ketdang (1888) 45S
8 win besieger (2094) Totden4321 (2093) 33S
9 lose Totden4321 (2110) besieger (2077) 25S
10 lose ecostar (2210) Totden4321 (2123) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Totden4321, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames