Totden4321
Cờ nhanh: 1805 W171D4L146
Cờ chậm: 2076 W2279D248L1757)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Totden4321 (2050) Nhemapuu (1965) 26S
2 lose Nhemapuu (1924) Totden4321 (2091) 35S
3 win Totden4321 (2067) Nhemapuu (1948) 33S
4 lose Nhemapuu (1904) Totden4321 (2111) 39S
5 win Totden4321 (2089) Nhemapuu (1926) 39S
6 lose cosmo2013 (2262) Totden4321 (2111) 26S
7 lose Totden4321 (2125) chammachac (2177) 26S
8 lose chammachac (2162) Totden4321 (2140) 33S
9 lose Totden4321 (2159) Khuongvy (2026) 23S
10 win Totden4321 (2148) Phuocloc (1981) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Totden4321, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames