Totden4321
Cờ nhanh: 2254 W338D9L261
Cờ chậm: 2255 W3111D335L2417)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tambatcuu (2190) Totden4321 (2241) 82S
2 win Totden4321 (2230) bunsun_09 (2077) 37S
3 win Totden4321 (2218) bunsun_09 (2089) 29S
4 lose De1SW (2054) Totden4321 (2239) 18S
5 win English (2447) Totden4321 (2294) 1F
6 win Totden4321 (2273) English (2468) 2F
7 lose Totden4321 (2254) motminh2019 (2255) 21S
8 win chantroimoi (2257) Totden4321 (2238) 60S
9 win chancuu (1993) Totden4321 (2229) 61S
10 win Totden4321 (2216) NgcLinhN (2146) 48S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Totden4321, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames