Top100xq
Cờ nhanh: 2103 W182D27L140
Cờ chậm: 1664 W7D1L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Top100xq (2114) kk92 (2255) 53F
2 lose heorungTH (2023) Top100xq (2133) 73F
3 win Top100xq (2121) tuthanxam (2018) 56F
4 win Top100xq (2108) tuthanxam (2031) 43F
5 lose nghaiquang (2004) Top100xq (2127) 20F
6 win nghaiquang (2065) Top100xq (2113) 39F
7 lose nba4994 (2132) Top100xq (2145) 20F
8 lose Top100xq (2161) Akhim (2161) 42F
9 win Akhim (2178) Top100xq (2144) 25F
10 lose Top100xq (2162) nba4994 (2080) 21F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Top100xq, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames