TonSu
Cờ nhanh: 1577 W10D1L6
Cờ chậm: 1869 W142D42L115)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TonSu (1886) thuy_linh (1844) 34S
2 lose typhan2000 (1762) TonSu (1906) 46S
3 win TonSu (1893) H13 (1800) 54S
4 win TonSu (1880) phat333 (1803) 30S
5 win phat333 (1817) TonSu (1866) 129S
6 lose soong_thung (1807) TonSu (1884) 20S
7 lose TonSu (1903) soong_thung (1788) 20S
8 lose TonSu (1919) dungmtcn (1888) 9S
9 draw dungmtcn (1888) TonSu (1919) 121S
10 lose hongthatcong (1953) TonSu (1934) 59S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TonSu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames