Tomchan2020
Cờ nhanh: 1510 W3D0L2
Cờ chậm: 1791 W5973D1672L5251)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win TranThang (1915) Tomchan2020 (1771) 68S
2 lose Tomchan2020 (1783) TranThang (1903) 62S
3 win nickyeoh1 (1794) Tomchan2020 (1767) 57S
4 win jim888 (1877) Tomchan2020 (1748) 11S
5 win jonas (1733) Tomchan2020 (1732) 38S
6 win mayxay (1752) Tomchan2020 (1715) 45S
7 win Tomchan2020 (1704) TamPhamSauSk (1553) 35S
8 lose TamPhamSauSk (1532) Tomchan2020 (1725) 20S
9 lose Tomchan2020 (1742) Honggeng_dki (1682) 32S
10 lose Honggeng_dki (1664) Tomchan2020 (1760) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tomchan2020, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames