Tomchan2020
Cờ nhanh: 1483 W0D0L1
Cờ chậm: 1939 W4225D1194L3623)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Tomchan2020 (1936) choison (2048) 58S
2 lose Ng_Duc_Thanh (1984) Tomchan2020 (1950) 21S
3 lose Tomchan2020 (1965) Ng_Duc_Thanh (1969) 64S
4 lose minh87 (1937) Tomchan2020 (1982) 53S
5 win Adrian (1935) Tomchan2020 (1967) 35S
6 lose Xinchess (2028) Tomchan2020 (1981) 34S
7 win Tomchan2020 (1972) Co_nguyen (1744) 63S
8 draw Co_nguyen (1738) Tomchan2020 (1978) 29S
9 draw DIEMXUA (1988) Tomchan2020 (1978) 80S
10 win fuongnt (1910) Tomchan2020 (1964) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tomchan2020, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames