Toiroi
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1978 W312D52L293)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cici (1788) Toiroi (2000) 16S
2 lose makmoyin (1874) Toiroi (2020) 47S
3 win thanco123123 (1981) Toiroi (2005) 56S
4 lose phucnguyen (2050) Toiroi (2020) 72S
5 win HocHoai (1858) Toiroi (2009) 20S
6 win Toiroi (1993) SimaYie (2007) 32S
7 win yiksu (1998) Toiroi (1977) 32S
8 win linhdang (1941) Toiroi (1962) 28S
9 win linhdang (1957) Toiroi (1946) 41S
10 win lily59 (1930) Toiroi (1931) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Toiroi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames