TitanChess
Cờ nhanh: 2285 W87D8L52
Cờ chậm: 2233 W65D15L34)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TitanChess (2312) daibangxanh (2388) 31F
2 win TitanChess (2221) Tang (2121) 26S
3 win TitanChess (2206) Mathai_2019 (2188) 25S
4 win Mathai_2019 (2204) TitanChess (2190) 26S
5 lose DeTam_VNCH (2175) TitanChess (2225) 40S
6 lose TitanChess (2254) Labatvy (2296) 16S
7 draw Chu_Nam (2282) TitanChess (2253) 45S
8 lose TitanChess (2330) englaijong (2556) 23F
9 win TitanChess (2289) HKLukSir (2454) 59F
10 win emtunghi (2289) TitanChess (2255) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TitanChess, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames