Tisco_TN
Cờ nhanh: 1978 W182D33L150
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cotuonglata (2131) Tisco_TN (1989) 72F
2 lose cotuonglata (2119) Tisco_TN (2001) 26F
3 lose haithanh33 (2031) Tisco_TN (2016) 56F
4 lose haithanh33 (2015) Tisco_TN (2032) 28F
5 win quochuanbp (2036) Tisco_TN (2016) 31F
6 lose Tisco_TN (2026) suzhou512 (2227) 46F
7 lose suzhou512 (2217) Tisco_TN (2036) 31F
8 lose Tisco_TN (2051) Jasonlinkl (2080) 33F
9 lose Jasonlinkl (2064) Tisco_TN (2067) 70F
10 lose Tisco_TN (2084) kufu (2050) 20F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tisco_TN, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames