TinhCaCa
Cờ nhanh: 2222 W142D9L72
Cờ chậm: 2345 W267D47L174)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win fast__game (2295) TinhCaCa (2215) 38F
2 win TinhCaCa (2204) banglan02 (2045) 17F
3 lose banglan02 (2024) TinhCaCa (2225) 18F
4 win il0o0li (2191) TinhCaCa (2170) 23F
5 win il0o0li (2208) TinhCaCa (2153) 79F
6 win huylink (2206) TinhCaCa (2333) 1S
7 win huylink (2218) TinhCaCa (2321) 88S
8 win thuanuaroi11 (2225) TinhCaCa (2164) 38F
9 win TinhCaCa (2146) thuanuaroi11 (2243) 37F
10 win xuan8303 (2100) TinhCaCa (2312) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TinhCaCa, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames