TinhCaCa
Cờ nhanh: 1987 W36D0L10
Cờ chậm: 2273 W117D14L52)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win dongphahong (2032) TinhCaCa (1970) 29F
2 lose TinhCaCa (1985) dongphahong (2017) 22F
3 win TinhCaCa (2259) tcup (2203) 27S
4 lose tcup (2185) TinhCaCa (2277) 35S
5 lose Robo (2309) TinhCaCa (1999) 26F
6 win TinhCaCa (1981) danmientay (2073) 28F
7 lose danmientay (2059) TinhCaCa (1995) 48F
8 lose op24 (1983) TinhCaCa (2011) 40F
9 win TinhCaCa (1995) op24 (1999) 29F
10 lose TinhCaCa (2007) haibinhsea (2121) 34F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TinhCaCa, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames