TieuphongTLB
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1853 W1865D236L1456)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose td2005 (1754) TieuphongTLB (1868) 54S
2 lose TieuphongTLB (1883) doichoma43 (1780) 22S
3 win my2grt (1839) TieuphongTLB (1872) 102S
4 draw TieuphongTLB (1876) whiteEagle45 (1699) 26S
5 win TieuphongTLB (1865) totnhapcung (1824) 29S
6 win EGaiDaiKho (1753) TieuphongTLB (1855) 34S
7 win TieuphongTLB (1843) daicadai (1847) 31S
8 win DoThanh87 (1971) TieuphongTLB (1827) 37S
9 lose TieuphongTLB (1838) Bi_Bin (1892) 35S
10 win TieuphongTLB (1825) Anh_Bao (1872) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TieuphongTLB, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames