Tieubao2o20
Cờ nhanh: 2698 W57D8L1
Cờ chậm: 2494 W73D19L6)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Tieubao2o20 (2493) DemHanoi (2557) 82S
2 draw LyMacSau (2530) Tieubao2o20 (2491) 62S
3 draw LyMacSau (2532) Tieubao2o20 (2489) 106S
4 win LyMacSau (2583) Tieubao2o20 (2450) 20S
5 draw LyMacSau (2591) Tieubao2o20 (2442) 16S
6 draw LyMacSau (2601) Tieubao2o20 (2432) 40S
7 win Tamlac (2200) Tieubao2o20 (2423) 19S
8 win Tieubao2o20 (2414) Che_Linh62 (2179) 28S
9 win Tieubao2o20 (2405) Che_Linh62 (2188) 16S
10 lose tumaytq (2608) Tieubao2o20 (2426) 87S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tieubao2o20, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames