TieuHo
Cờ nhanh: 2587 W63D23L13
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Tuy_Tam (2113) TieuHo (2610) 57F
2 draw TieuHo (2602) Tinh_Doi (2746) 57F
3 win ME_CUNG (2273) TieuHo (2588) 19F
4 lose TieuHo (2616) AcDieu (2674) 9F
5 lose Song_Xa (2421) TieuHo (2661) 4F
6 win drvietnam (2521) TieuHo (2636) 23F
7 lose TieuHo (2666) Tinh_Doi (2695) 38F
8 draw TieuHo (2664) Tinh_Doi (2697) 63F
9 draw TieuHo (2662) Tinh_Doi (2699) 39F
10 win TieuHo (2642) Lphua (2452) 37F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TieuHo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames