Tiepboy1st
Cờ nhanh: 2451 W80D2L9
Cờ chậm: 2483 W80D5L7)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Tiepboy1st (2442) vodi (2212) 29F
2 win vodi (2221) Tiepboy1st (2433) 18F
3 win Tiepboy1st (2474) vangh (2250) 29S
4 win Tiepboy1st (2465) vangh (2259) 36S
5 win Tiepboy1st (2424) Thienlyma08 (2196) 29F
6 win Thienlyma08 (2205) Tiepboy1st (2415) 26F
7 win trong11x (2224) Tiepboy1st (2456) 28S
8 win josh25 (2109) Tiepboy1st (2443) 37S
9 lose phungtiep (2687) Tiepboy1st (2452) 29S
10 lose phungtiep (2662) Tiepboy1st (2424) 23F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tiepboy1st, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames