Tiepboy1st
Cờ nhanh: 2436 W75D2L7
Cờ chậm: 2452 W75D5L5)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose phungtiep (2620) Tiepboy1st (2458) 23F
2 lose phungtiep (2667) Tiepboy1st (2472) 24S
3 win drvietnam (2355) Tiepboy1st (2431) 19F
4 win bob (2287) Tiepboy1st (2419) 26F
5 win Tiepboy1st (2407) Thaisalem (2281) 16F
6 draw Thaisalem (2278) Tiepboy1st (2410) 47F
7 win Tiepboy1st (2462) khoctham60 (2273) 39S
8 win tranhung1958 (2169) Tiepboy1st (2401) 37F
9 win Tiepboy1st (2392) tranhung1958 (2178) 24F
10 lose phungtiep (2600) Tiepboy1st (2412) 20F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tiepboy1st, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames