Tiepboy1st
Cờ nhanh: 2510 W94D2L14
Cờ chậm: 2490 W99D6L18)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Tiepboy1st (2480) tanzhen68 (2304) 40S
2 win tanzhen68 (2315) Tiepboy1st (2469) 44S
3 win PHONG___TRAN (2327) Tiepboy1st (2488) 52F
4 win hiensi (2262) Tiepboy1st (2479) 26F
5 win pp28 (2234) Tiepboy1st (2470) 30F
6 win Tiepboy1st (2459) trong11x (2266) 45S
7 win trong11x (2276) Tiepboy1st (2449) 29S
8 win Tiepboy1st (2439) keven50 (2246) 28S
9 win keven50 (2256) Tiepboy1st (2429) 25S
10 win Tiepboy1st (2414) Achua (2401) 9S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tiepboy1st, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames