Tiepboy1st
Cờ nhanh: 2537 W104D3L18
Cờ chậm: 2575 W118D10L26)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose phungtiep (2799) Tiepboy1st (2555) 31F
2 win cogiaisau2 (2490) Tiepboy1st (2541) 18F
3 lose phungtiep (2829) Tiepboy1st (2593) 23S
4 win Tiepboy1st (2538) casio (1832) 50F
5 win TrinhKieu (2349) Tiepboy1st (2584) 35S
6 win TrinhKieu (2358) Tiepboy1st (2575) 18S
7 win Tiepboy1st (2529) kk92 (2288) 33F
8 lose Tiepboy1st (2596) gbon (2396) 137S
9 win meocon85 (2365) Tiepboy1st (2518) 44F
10 win cosmo2013 (2371) Tiepboy1st (2577) 50S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tiepboy1st, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames