ThuyN8
Cờ nhanh: 1485 W8597D120L8288
Cờ chậm: 1847 W173D14L133)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Dragon0 (1402) ThuyN8 (1504) 36F
2 win ThuyN8 (1491) Dragon0 (1415) 39F
3 lose ThuyN8 (1507) trumxephaoma (1501) 39F
4 win blackcafe5 (1536) ThuyN8 (1490) 30F
5 lose ThuyN8 (1511) vuive (1312) 53F
6 lose kindaichi84 (1764) ThuyN8 (1520) 31F
7 lose e777 (1577) ThuyN8 (1534) 48F
8 lose ThuyN8 (1550) Phucle (1537) 37F
9 win ThuyN8 (1532) Sitinh197734 (1618) 47F
10 win choots (1570) ThuyN8 (1515) 14F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ThuyN8, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames