ThuyN8
Cờ nhanh: 1529 W6733D82L6506
Cờ chậm: 1847 W173D14L133)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ThuyN8 (1543) ztaday (1607) 39F
2 win ThuyN8 (1528) lamvanchoi (1506) 15F
3 win ThuyN8 (1513) nguyenhong (1491) 35F
4 win ThuyN8 (1501) restonchess (1395) 34F
5 lose ThuyN8 (1514) bachhong (1599) 34F
6 win ThuyN8 (1499) tuaneuro (1498) 22F
7 win ThuyN8 (1483) tuaneuro (1514) 32F
8 win ThuyN8 (1471) no9 (1361) 32F
9 win ThuyN8 (1455) lytom (1479) 50F
10 win ThuyN8 (1437) Brunopham (1532) 35F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ThuyN8, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames