ThuyLeThe5
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1927 W1835D243L1605)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ThuyLeThe5 (1884) DanDm (2088) 92S
2 win somot (1846) ThuyLeThe5 (1853) 55S
3 lose ThuyLeThe5 (1878) DanDm (1987) 28S
4 draw ThuyLeThe5 (1871) DanDm (1994) 32S
5 draw ThuyLeThe5 (1863) DanDm (2002) 42S
6 lose ThuyLeThe5 (1872) SeaEagle (2096) 83S
7 win ThuyLeThe5 (1855) GoldWin (1910) 74S
8 win ThuyLeThe5 (1837) GoldWin (1928) 41S
9 lose WarmUp (1765) ThuyLeThe5 (1875) 41S
10 win ThuyLeThe5 (1863) richardcc (1748) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ThuyLeThe5, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames