ThudoChess
Cờ nhanh: 2123 W37D1L0
Cờ chậm: 2729 W178D384L118)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw ThudoChess (2742) suphutaixuat (2498) 106S
2 draw ThudoChess (2747) BuaLoBan (2650) 25S
3 win ThudoChess (2723) HaoVu (2603) 42S
4 draw ThudoChess (2728) BuaLoBan (2645) 90S
5 draw ThudoChess (2736) Denpond (2591) 97S
6 draw ThudoChess (2745) Denpond (2582) 52S
7 draw ThudoChess (2754) hungchess (2600) 33S
8 draw ThudoChess (2763) TestGUI (2600) 33S
9 draw ThudoChess (2770) yoyofun (2642) 134S
10 draw ThudoChess (2777) AcDieu (2647) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ThudoChess, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames