ThucTinh
Cờ nhanh: 2490 W353D65L185
Cờ chậm: 2350 W61D8L15)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw FfaM (2272) ThucTinh (2496) 52F
2 win FfaM (2281) ThucTinh (2487) 24F
3 draw songmatt (2296) ThucTinh (2492) 21F
4 win ihren (2404) ThucTinh (2464) 37F
5 win ThucTinh (2454) vocongco (2265) 35F
6 lose ThucTinh (2476) vocongco (2243) 17F
7 lose trinhuk (2024) ThucTinh (2532) 43F
8 win trinhuk (2241) ThucTinh (2516) 20F
9 win X_man (2387) ThucTinh (2491) 58F
10 win Ky_thu_vit (2351) ThucTinh (2466) 51F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ThucTinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames