Thu_huong
Cờ nhanh: 1869 W1101D88L1060
Cờ chậm: 1578 W2180D248L2078)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Thu_huong (1884) mt73 (1896) 33F
2 win Thu_huong (1874) VickyXu (1692) 33F
3 win Viper_99 (1901) Thu_huong (1857) 10F
4 lose Thu_huong (1872) laotan (1874) 26F
5 lose Thu_huong (1888) laotan (1858) 10F
6 lose ngonhon (1955) Thu_huong (1902) 17F
7 lose Thu_huong (1917) ngonhon (1940) 67F
8 win khanh (1866) Thu_huong (1903) 42F
9 win khanh (1881) Thu_huong (1888) 51F
10 lose michaeltfl (1899) Thu_huong (1904) 54F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Thu_huong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames