ThoiThe
Cờ nhanh: 2644 W3399D595L2697
Cờ chậm: 2243 W490D127L343)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tommyvan11 (2464) ThoiThe (2622) 62F
2 draw tommyvan11 (2454) ThoiThe (2632) 95F
3 win ThoiThe (2611) tandinh1965 (2438) 13F
4 win danghdai (2444) ThoiThe (2588) 32F
5 win ThoiThe (2553) freesw2019 (2612) 6F
6 win tandinh1965 (2471) ThoiThe (2525) 48F
7 win ME_CUNG (2268) ThoiThe (2507) 35F
8 lose thonk_man (2080) ThoiThe (2287) 33S
9 win NhatDiemHong (2142) ThoiThe (2494) 33F
10 win ThoiThe (2479) cogiaisau2 (2458) 57F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ThoiThe, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames