ThoiThe
Cờ nhanh: 2239 W2552D434L1955
Cờ chậm: 2251 W327D82L219)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ThoiThe (2278) Anonymous (2147) 61F
2 win ThoiThe (2245) para2017 (2276) 40F
3 win ThoiThe (2221) cubo2012 (2104) 53F
4 win ThoiThe (2197) whyisthat (2074) 44F
5 lose ThoiThe (2244) TheThoi (1975) 34F
6 win ThoiThe (2227) WuHan (1978) 29F
7 lose PhiThienKiem (2206) ThoiThe (2262) 24F
8 lose ThoiThe (2307) vqminh (2064) 91F
9 win ThoiThe (2286) bg80 (2107) 17F
10 win ThoiThe (2257) danghdai (2219) 66F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ThoiThe, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames