ThoiThe
Cờ nhanh: 2351 W3149D552L2506
Cờ chậm: 2221 W457D122L321)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ThoiThe (2395) danghdai (2181) 29F
2 win yibin86831 (2288) ThoiThe (2368) 29F
3 lose lamvandobuon (2274) ThoiThe (2408) 35F
4 lose keankok77 (2294) ThoiThe (2449) 58F
5 lose ThoiThe (2458) tyduck (2671) 1F
6 lose ThoiThe (2468) tyduck (2661) 1F
7 lose ThoiThe (2478) tyha (2659) 23F
8 lose ThoiThe (2519) Tiensa (2354) 36F
9 win ThoiThe (2494) Tiensa (2379) 44F
10 win ThoiThe (2466) Tiensa (2407) 49F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ThoiThe, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames