ThoHoaPhu
Cờ nhanh: 2408 W333D76L230
Cờ chậm: 2431 W77D8L25)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose UniforMafia (2298) ThoHoaPhu (2449) 29F
2 lose TungLam2000 (2397) ThoHoaPhu (2486) 47F
3 lose QuangCoMa (2498) ThoHoaPhu (2519) 14F
4 lose Phong133 (2674) ThoHoaPhu (2543) 30F
5 win ThoHoaPhu (2516) QuangCoMa (2438) 31F
6 win ThoHoaPhu (2491) camap22222 (2382) 39F
7 win ducsamnd (2443) ThoHoaPhu (2461) 22F
8 lose minhtri5 (2426) ThoHoaPhu (2497) 45F
9 win bachvy00 (2422) ThoHoaPhu (2468) 43F
10 lose Vuong_T_Nhat (2414) ThoHoaPhu (2505) 41F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ThoHoaPhu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames