Thieusaigon
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1947 W827D135L558)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Thieusaigon (1937) Acura2020 (1732) 59S
2 win Acura2020 (1742) Thieusaigon (1927) 26S
3 lose Thieusaigon (1944) XeKhongBanh (1885) 19S
4 win XeKhongBanh (1900) Thieusaigon (1929) 50S
5 lose Thieusaigon (1941) Kenny5567 (2042) 12S
6 lose fairfax2006 (1860) Thieusaigon (1960) 43S
7 lose qhung78 (1816) Thieusaigon (1980) 58S
8 win Thieusaigon (1968) thu75 (1845) 58S
9 win thu75 (1858) Thieusaigon (1955) 39S
10 win Gohckng (2067) Thieusaigon (1936) 60S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Thieusaigon, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames