ThienThai
Cờ nhanh: 2738 W61D5L12
Cờ chậm: 2461 W78D8L26)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vuluonghau (2232) ThienThai (2442) 21S
2 win Whiteman67 (1970) ThienThai (2433) 22S
3 lose ThienThai (2468) QuanVu18 (2407) 43S
4 lose BuaLoBan (2437) ThienThai (2504) 53S
5 win Cotan19 (2270) ThienThai (2485) 24S
6 lose ThienThai (2516) quynguyen (2532) 80S
7 win ThienThai (2496) Chu_Nam (2297) 59S
8 win suhuynh13 (2272) ThienThai (2476) 41S
9 win thangveojsc (2373) ThienThai (2449) 48S
10 lose Hiep_Si_Rinh (2394) ThienThai (2486) 67S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ThienThai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames