ThienThai
Cờ nhanh: 2619 W173D35L64
Cờ chậm: 2567 W158D15L72)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ThienThai (2601) Omygod (2375) 35F
2 win gai__uongbi (2349) ThienThai (2583) 39F
3 win Omygod (2452) ThienThai (2558) 37F
4 win Omygod (2480) ThienThai (2530) 35F
5 lose KetBanDanhCo (2355) ThienThai (2574) 50F
6 draw CuuLong (2380) ThienThai (2586) 38F
7 draw CuuLong (2367) ThienThai (2599) 40F
8 win TrungTuong (2416) ThienThai (2577) 1F
9 lose Ong7_ChoiTay (2596) ThienThai (2609) 37F
10 draw gai__uongbi (2190) ThienThai (2631) 45F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ThienThai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames