ThichChip
Cờ nhanh: 1524 W4D2L3
Cờ chậm: 1705 W158D22L135)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose GATRE (1836) ThichChip (1717) 56S
2 win ThichChip (1697) GATRE (1856) 35S
3 win sweetdream (1669) ThichChip (1682) 32S
4 lose ThichChip (1699) Thaonguyenbt (1643) 10S
5 win Thaonguyenbt (1658) ThichChip (1684) 32S
6 win ThichChip (1673) Vukhactu63 (1521) 44S
7 win Vukhactu63 (1533) ThichChip (1661) 34S
8 win MINH777888 (1646) ThichChip (1645) 23S
9 win ThichChip (1628) MINH777888 (1663) 18S
10 lose Khoquen (1656) ThichChip (1643) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ThichChip, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames