ThiDuyK
Cờ nhanh: 2062 W842D101L625
Cờ chậm: 2186 W67D7L19)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ThiDuyK (2079) hoangk51 (2026) 54F
2 win hoangk51 (2041) ThiDuyK (2064) 31F
3 lose True_Player (2111) ThiDuyK (2094) 30F
4 lose ThiDuyK (2109) cubi0368 (2114) 68F
5 lose cubi0368 (2098) ThiDuyK (2125) 35F
6 lose ThiDuyK (2144) Thloan (2033) 54F
7 lose Thloan (2013) ThiDuyK (2164) 86F
8 lose hiensi (2139) ThiDuyK (2181) 37F
9 lose ThiDuyK (2199) hiensi (2121) 53F
10 lose gai__uongbi (2437) ThiDuyK (2218) 53F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ThiDuyK, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames