TheNguyen
Cờ nhanh: 1546 W795D20L858
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win yccheung (1486) TheNguyen (1532) 22F
2 win TheNguyen (1517) yccheung (1501) 31F
3 lose yumiko (1640) TheNguyen (1529) 27F
4 win TheNguyen (1509) yumiko (1660) 25F
5 lose Diemthoan (1493) TheNguyen (1526) 36F
6 lose TheNguyen (1544) Diemthoan (1475) 59F
7 win LanHuong18 (1473) TheNguyen (1530) 63F
8 lose TheNguyen (1548) LanHuong18 (1455) 49F
9 lose thuha2011 (1546) TheNguyen (1564) 52F
10 lose TheNguyen (1581) thuha2011 (1529) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TheNguyen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames