ThanhPham
Cờ nhanh: 1499 W22800D400L24469
Cờ chậm: 1710 W54D9L32)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ThanhPham (1481) tamtiengiang (1573) 1F
2 win giagia (1446) ThanhPham (1466) 51F
3 lose Danglysang (1247) ThanhPham (1488) 35F
4 lose TuanAnhC (1588) ThanhPham (1501) 34F
5 win ThanhPham (1482) TuanAnhC (1607) 33F
6 lose ThanhPham (1492) Vucoma (1668) 12F
7 win ThanhPham (1476) HaoHao (1508) 14F
8 lose HaoHao (1493) ThanhPham (1491) 35F
9 win Shutandplay (1493) ThanhPham (1475) 14F
10 win ThanhPham (1459) Quan62 (1487) 17F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ThanhPham, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames