ThanhPham
Cờ nhanh: 1384 W19557D340L21125
Cờ chậm: 1710 W54D9L32)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose no9 (1447) ThanhPham (1366) 24F
2 lose ThanhPham (1380) no9 (1433) 24F
3 lose dkm_taukhua (1511) ThanhPham (1392) 39F
4 lose nine7 (1411) ThanhPham (1407) 31F
5 win ThanhPham (1390) nine7 (1428) 28F
6 lose truysat726 (1466) ThanhPham (1404) 34F
7 lose ThanhPham (1419) truysat726 (1451) 36F
8 lose tuandanvan (1494) ThanhPham (1433) 35F
9 win ThanhPham (1415) tuandanvan (1512) 34F
10 lose NamQuoc (1451) ThanhPham (1430) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ThanhPham, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames