ThanhHieu2
Cờ nhanh: 1441 W0D0L4
Cờ chậm: 1498 W989D27L1391)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose AnhhaiHP (1398) ThanhHieu2 (1517) 35S
2 win ThanhHieu2 (1503) vanthuong (1451) 31S
3 lose tomcoi2020 (1510) ThanhHieu2 (1519) 26S
4 win ThanhHieu2 (1503) tomcoi2020 (1526) 39S
5 win hcdung (1480) ThanhHieu2 (1488) 19S
6 win ThanhHieu2 (1472) hcdung (1496) 44S
7 lose ThanhHieu2 (1488) Hong911 (1481) 57S
8 win doandacgiang (1422) ThanhHieu2 (1474) 75S
9 win ThanhHieu2 (1459) doandacgiang (1437) 12S
10 lose ThanhHieu2 (1472) chedung68 (1551) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ThanhHieu2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames