ThanhCat4Han
Cờ nhanh: 2523 W92D3L74
Cờ chậm: 2498 W48D8L18)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Steve_Lee (2370) ThanhCat4Han (2473) 68S
2 win ThanhCat4Han (2504) thattinhkiem (2287) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames