ThangN8
Cờ nhanh: 1601 W177D11L188
Cờ chậm: 1497 W2D0L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ThangN8 (1586) LXT1702 (1561) 39F
2 win ThangN8 (1571) Anhiep2312 (1565) 34F
3 win ThangN8 (1553) trader2020 (1637) 27F
4 win phamngoctu (1482) ThangN8 (1539) 43F
5 win mingo (1528) ThangN8 (1523) 41F
6 lose ThangN8 (1537) kboon (1582) 14F
7 win Dragon0 (1517) ThangN8 (1522) 60F
8 draw ThangN8 (1521) lavk (1576) 67F
9 lose ThangN8 (1536) CoTauday (1554) 30F
10 lose kev123 (1558) ThangN8 (1551) 10F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ThangN8, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames