ThangMotLan
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1666 W98D15L97)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose VnHiL (1705) ThangMotLan (1681) 19S
2 win ThangMotLan (1665) philiplua10 (1684) 20S
3 lose ThangMotLan (1681) Bbo (1661) 20S
4 win v12345 (1697) ThangMotLan (1664) 31S
5 win tlthinh (1663) ThangMotLan (1648) 35S
6 lose bijo269 (1734) ThangMotLan (1661) 34S
7 lose Taydoc (1665) ThangMotLan (1694) 32S
8 lose ThangMotLan (1709) davu (1735) 35S
9 win davu (1752) ThangMotLan (1692) 32S
10 lose ThangMotLan (1708) Liupatrick (1705) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ThangMotLan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames