ThangCv
Cờ nhanh: 1730 W422D25L390
Cờ chậm: 1683 W29D3L17)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose choi_co_tang (1732) ThangCv (1763) 19F
2 lose choi_co_tang (1694) ThangCv (1801) 33F
3 win choi_co_tang (1722) ThangCv (1773) 28F
4 draw choi_co_tang (1719) ThangCv (1776) 112F
5 win Unkown (1817) ThangCv (1759) 61F
6 lose diehard1 (1833) ThangCv (1773) 29F
7 win Fidelity949 (1726) ThangCv (1758) 18F
8 win hogiao (1622) ThangCv (1746) 70F
9 win ThangCv (1733) hogiao (1635) 66F
10 lose ThangCv (1749) syhc (1717) 22F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ThangCv, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames