Thaiha2021
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2093 W218D56L220)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Thaiha2021 (2106) hn500 (2203) 26S
2 win Thaiha2021 (2090) hanh2415 (2105) 44S
3 lose Thaiha2021 (2106) locq8_sg (2088) 60S
4 win Thaiha2021 (2088) cotuong59 (2173) 43S
5 lose GauGhi (2153) Thaiha2021 (2102) 23S
6 lose Thaiha2021 (2117) GauGhi (2138) 35S
7 win Thaiha2021 (2103) muatoisang (2068) 50S
8 lose Thaiha2021 (2119) garaoto (2107) 43S
9 win Thaiha2021 (2105) hienc3 (2070) 25S
10 win Thaiha2021 (2091) bacmay (2050) 72S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Thaiha2021, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames