ThaiCuc
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1807 W3786D609L3246)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ThaiCuc (1823) hamvui77 (1793) 33S
2 lose hamvui77 (1776) ThaiCuc (1840) 16S
3 lose ThaiCuc (1859) hamvui77 (1757) 33S
4 lose ThaiCuc (1879) SonnyVu (1715) 24S
5 lose ThaiCuc (1899) baokhanh99 (2103) 6S
6 lose baokhanh99 (2081) ThaiCuc (1921) 3S
7 lose ThaiCuc (1946) baokhanh99 (2056) 33S
8 win ThaiCuc (1906) hungraussti (2044) 33S
9 win hungraussti (2089) ThaiCuc (1861) 61S
10 lose ThaiCuc (1881) hungraussti (2069) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ThaiCuc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames