Thai313nt
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1722 W224D12L208)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Thai313nt (1705) truc_hl (1745) 27S
2 win truc_hl (1763) Thai313nt (1687) 39S
3 lose Thai313nt (1699) sanbatxe (1811) 37S
4 lose Thai313nt (1721) Tuanadam (1507) 31S
5 lose Thai313nt (1735) hienlavip (1776) 35S
6 win Thai313nt (1723) Bill1969 (1598) 37S
7 win truongdong76 (1663) Thai313nt (1709) 47S
8 win Thai313nt (1695) Totdo99 (1657) 15S
9 lose Thai313nt (1710) klwoo2020 (1714) 52S
10 lose LEQUANHY (1694) Thai313nt (1727) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Thai313nt, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames