Test
Cờ nhanh: 1853 W53D1L30
Cờ chậm: 2273 W81D13L48)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win phucposco (2178) Test (2246) 37S
2 draw Tahungthinh (2241) Test (2246) 13S
3 win boner (1622) Test (1834) 15F
4 lose Test (2280) Follower (2231) 47S
5 win Test (2250) Tahungthinh (2226) 39S
6 win Test (2209) cssxdongthap (2376) 63S
7 win kimquanlb (1942) Test (2192) 50S
8 lose chehungkts (2263) Test (2221) 42S
9 win Test (2192) ong_vua_nho (2157) 26S
10 win Test (2175) votinh1971 (1921) 51S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Test, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames