Taolao9999
Cờ nhanh: 1624 W18D0L10
Cờ chậm: 2118 W334D57L276)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win DoanhChinh90 (2256) Taolao9999 (2098) 52S
2 lose Taolao9999 (2109) DoanhChinh90 (2245) 84S
3 lose Taolao9999 (2119) TanVuong_90 (2312) 53S
4 lose TanVuong_90 (2302) Taolao9999 (2129) 70S
5 lose Taolao9999 (2150) VuongTien_90 (1969) 37S
6 win VuongTien_90 (1980) Taolao9999 (2139) 59S
7 win Taolao9999 (1612) QuocToanT (1503) 19F
8 lose casymailoan (1596) Taolao9999 (1629) 33F
9 lose casymailoan (1578) Taolao9999 (1647) 33F
10 lose Taolao9999 (1659) Vukhactu63 (1782) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Taolao9999, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames