Taochemhet
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1858 W1945D522L1778)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose NamToan (1885) Taochemhet (1870) 48S
2 lose Xe_Dap_ (1851) Taochemhet (1883) 43S
3 draw Xe_Dap_ (1851) Taochemhet (1883) 45S
4 lose SatThu_one (1836) Taochemhet (1897) 50S
5 win Taochemhet (1875) huynhtanthin (1719) 21S
6 win Taochemhet (1851) DuyHungDCB (1734) 26S
7 win Taochemhet (1819) hoaian (1830) 36S
8 lose Taochemhet (1832) nohope (1822) 60S
9 win Taochemhet (1820) Jusstiin (1793) 31S
10 win Taochemhet (1807) doichoma43 (1827) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Taochemhet, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames