Tanchioaidao
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2636 W56D9L5)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Ninja_trolai (2175) Tanchioaidao (2627) 104S
2 win HaoVu (2627) Tanchioaidao (2593) 10S
3 win Tanchioaidao (2566) oakgla (2490) 48S
4 win firstavenue (2315) Tanchioaidao (2548) 113S
5 win Kiem_Vo_Anh (2041) Tanchioaidao (2540) 22S
6 win ervin (2230) Tanchioaidao (2525) 35S
7 win Van981 (2452) Tanchioaidao (2496) 56S
8 draw Tanchioaidao (2501) suphutaixuat (2414) 23S
9 draw Tanchioaidao (2507) suphutaixuat (2408) 115S
10 lose Tanchioaidao (2537) North_Korea (2554) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tanchioaidao, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames