Tam_usa
Cờ nhanh: 1400 W178D3L351
Cờ chậm: 1586 W22441D2548L24575)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Tam_usa (1601) airport (1613) 57S
2 lose Tam_usa (1617) airport (1597) 42S
3 lose Tam_usa (1631) doisedoithay (1694) 27S
4 win Xqmaste (1581) Tam_usa (1617) 41S
5 win Tam_usa (1603) Namai5 (1555) 19S
6 lose toyan2 (1606) Tam_usa (1619) 76S
7 win Tam_usa (1605) cotuong3050 (1558) 45S
8 win cotuong3050 (1573) Tam_usa (1590) 25S
9 lose okyau (1681) Tam_usa (1603) 54S
10 win bluebird_64 (1437) Tam_usa (1592) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tam_usa, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames