TamBoH0
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2067 W575D48L522)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win TamBoH0 (2038) gala19 (2003) 24S
2 win kowlooncity (1849) TamBoH0 (2016) 36S
3 lose hoangkimhuy (2003) TamBoH0 (2050) 35S
4 win TamBoH0 (2036) maitrong1976 (1975) 48S
5 lose Acungvodanh (2286) TamBoH0 (2045) 56S
6 lose TamBoH0 (2062) loghang2 (2028) 30S
7 win TamBoH0 (2053) ngovanco1 (1834) 27S
8 win Kienankythu (2056) TamBoH0 (2037) 22S
9 lose AnhHung777 (1810) TamBoH0 (2084) 15S
10 lose thepdo (1924) TamBoH0 (2105) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TamBoH0, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames