TUI_LA_VIT
Cờ nhanh: 1869 W96D10L74
Cờ chậm: 2143 W456D71L347)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw TUI_LA_VIT (2149) lamltruong (2039) 39S
2 win TUI_LA_VIT (2125) anhngoclinh (2008) 43S
3 win TUI_LA_VIT (2091) kimquanlb (2138) 50S
4 win josh25 (2000) TUI_LA_VIT (2063) 28S
5 lose feelife (1891) TUI_LA_VIT (2107) 36S
6 lose TUI_LA_VIT (2128) DanHocNghe (2301) 71S
7 win AnNinhQv (2051) TUI_LA_VIT (2099) 35S
8 win hoctap2 (1783) TUI_LA_VIT (1856) 63F
9 win HocCoTuong19 (1810) TUI_LA_VIT (1841) 18F
10 win HocCoTuong19 (1825) TUI_LA_VIT (1826) 96F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TUI_LA_VIT, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames